Tırmanış malzemelerini keşfedin!

Dağcılıkta olduğu gibi tırmanışta da, ipe girme (bağlanma) direkt olarak tırmanış kemeriyle yapılır. Aslında, bir karabinaya bağlanmak tehlikelidir. Karabinanın küçük ekseni üzerine büyük bir düşüş meydana gelirse, kırılma olasılığı artmış olur.

Nasıl bağlanmak gerekir?

İpe girme basitçe, emniyet kemerinde açık sekizli düğümü yöntemi kullanılarak ipe düğüm atılmasıyla gerçekleşir. Aşağıdaki resimde gösterilmiştir:

bağlama teknikleri

İki bağlanma noktası ve bir emniyet halkası bulunan bir emniyet kemerinde düğüm atarken iki bağlanma noktasının da kullanılması mecburidir. Aslında, emniyet halkası emniyet kemerinin 25 kn ye kadar yükü çekebilecek bir parçası olmasına rağmen, halkanın aksine bağlanma noktaları ipin sürtünmesine karşı güçlendirilmiştir.
Tek bağlanma noktası olan tırmanış emniyet kemerlerinde ip aşağıdaki gibi düğümlenir.

UYARI: Her zaman sadece emniyet kemerindeki bağlanma noktalarını kullanın, asla kemer ya da malzeme taşıyıcı kısımlarından bağlanmayın. Bu uyarı özellikle çocuklara yöneliktir.

Farklı Emniyet Teknikleri

Top-roping tırmanışı (Üstten emniyetli tırmanış)

kaya tirmanisi

Bu teknikte, halihazırda rota sonunda bulunan istasyonden geçirilmiş tek ipe girerek tırmanılır. Tırmanıcı rotanın sonundan gelen ipe bağlanır ve emniyetçi (tırmanıcının güvenliğinden sorumlu kişi) de emniyet aleti aracılığıyla ipin yukarıdan gelen öteki kısmına girer. Emniyetçi tırmanıcı yükseldikçe ipte oluşan boşluğu alarak, tırmanıcının güvenliğini sağlar. Tırmanıcı tırmanışını tamamlayıp rotanın sonuna ulaştığında, emniyetçi onu tekrar yere indirir.

Top-roping tırmanış, özellikle kaya tırmanışına yeni başlayanlar tarafından kendilerini geliştirmeleri amacıyla kullanılan emniyet tekniklerinden biridir. Bu teknik aynı zamanda orta – ileri derece tırmanışlarda, rotayı tanımak amaçlı kullanılabilir. İp dinamiktir (ipin esneme özelliği vardır); düşme riski olmadığı için çok güvenlidir.

Lider Kaya Tırmanışı Nedir?

kaya tirmanisi

Lider kaya tırmanışında, tırmanıcı kaya yüzeyi üzerindeki bir rotaya (ip öncesinde istasyondan geçirilmemişken) üzerinizdeki ipi ara emniyet noktalarından geçirirerek tırmanır. Ara emniyet noktalarına (bunlar spor tırmanışta genelde bolt adı verilen duvara sabitlenmiş vidalardır) varılınca ekspres set adı verilen ekipman önce emniyet noktasına ardından ipe geçirilir. Düşme durumunda ip ve ekspres set tırmanıcıyı tutar.
Emniyetçi, üstten emniyetlide olduğu gibi tırmanıcının ipinin risk içermeyen bir gerginlikte olmasını sağlarken aynı zamanda tırmanıcı yükselirken ipin onu aşağı çekmemesini sağlamalı yani ipi düzenli olarak boşlamalıdır.

Tırmanıcı istasyon noktasına ulaştıktan sonra, ipini istasyonda bulunan karabina veya mağaracıdan geçirir. Aynı üstten emniyetlide olduğu gibi emniyetçi onu indirir.

İniş İstasyonu Nedir?

İstasyon, birbirine bağlı birçok emniyet noktasından oluşan sonunda bulunan noktadır (uzun yani çok ip boyu içeren rotalarda birden çok istasyon bulunabilir.).

İstasyonlardaki emniyet noktaları birbirlerine perlon(lar) veya yardımcı ip(ler) ile bağlıdır, istasyon her zaman minimum 2 noktadan oluşur. Emniyet noktalarındaki çekme gücünü aza indirmek için perlonun açısı mümkün olduğunca az olmalıdır.

Çok ip boylu rotalarda, tırmanışın ilerleyişi bir istasyondan diğerine doğru gerçekleştirilir. İlk tırmanıcı iniş istasyonuna ulaşır sonra emniyetçi gelir, diğer istasyon için tırmanıcı buradan ayrılır, arkasından emniyetçi takip eder ve bu şekilde devam eder.

Spor tırmanışta istasyonlarda boltlar bulunurken, geleneksel tırmanış ve dağcılıkta takoz, sikke, buz vidası, bazen kaya babası veya ağaç gövdesi de olabilir. Herhangi bir durumda tedbir elden bırakılmamalıdır. Minimum iki adet emniyet noktası bulundurmanız önerilse de bir üçüncüsü, iniş istasyonunun güvenliğini arttıracaktır.

İp/Kaya İnişi (Abseiling)

kaya inisi

İp inişi için, rotanın üst noktasında ipin ortasını istasyondan geçirip ipin iki parçasını boşluklardan aşağı atarsınız. İpin iki tarafını emniyet veya iniş aletinden geçirip emniyet olarak da yardımcı ip yardımıyla kendini kilitleyen bir düğüm kullanıp uygun teknikle iniş gerçekleştirilir.

UYARI:  İpi kullanırken düzenli ve dikkatli olmak gerekir. Tırmanış kazalarının çoğunluğunun kaya/dağ inişi esnasında meydana geldiğini unutmayın.

 

 UYARI: Bu yazı sadece tanıtım amaçlıdır. Eğitim niteliği taşımamaktadır. Bahsedilen tekniklerin uygulanması için kesinlikle belli kuruluş veya profesyonellerden eğitim alınmalıdır.