İnsanlık tarihi kadar eski olan avlanma eylemi, silahların keşfi ile birlikte farklı bir boyut almış; beslenme amacının dışında etkinlik olarak da yapılmaya başlanmıştır. Peki avcılık bir spor dalı sayılabilir mi? Ya da avlanmak ne kadar etik?

Avcılığın Etik Olup Olmadığı Hâlâ Tartışmalı

Avcılığın ahlaki açıdan doğruluğu hâlâ tartışılmaktadır. Değişik coğrafi, iklimsel koşullar ve insanların besin ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda avlanmak mecburi bir eylem halini alabilmektedir. Unutmamak gerekir ki insan İnsan türü omnivor yani hepçil (hem otçul hem etçil) bir türdür. Bu yüzden Türkiye dahil pek çok ülke, belirli şartlar ve dönemler içinde avlanmaya izin vermektedir. Avcılığın yasaklanmasında veya serbest bırakılmasındaki en büyük etken, avlanacak olan hayvan türünün yoğunluk derecesidir. Doğada sıkça rastlanan hayvan türleri için genellikle herhangi bir kısıtlama getirilmezken bazı hayvan türlerinin sadece üreme dönemlerinde kısmi yasaklar uygulanmaktadır. Nadir olarak rastlanan hayvanları avlamak ise her zaman yüksek miktarlarda maddi cezalarla sonuçlanmaktadır.

pantalon actikam 500 camo f[8381573]tci_scene_002

Bir Spor Dalı Olarak Avcılık

Avlanmanın en temel tanımı; “İnsanların karınlarını doyurmak için gerçekleştirdikleri faaliyet.” şeklinde yapılmaktadır. İnsanlık tarihinin en köklü aktivitelerinden biri olan avlanma, ilk insanların beden güçleriyle yakalayabildikleri küçük hayvanlarla başlamış, taş devrinde ilkel silahlar aracılığıyla daha büyük hayvanların ele geçirilebilmesi ile devam etmiştir. Gerçekleştirilen tüm bu eylemler, tamamen doğal bir denge içerisinde, beslenmeye yönelik olduğundan çevreye kalıcı zararlar verilmemiş, doğanın dengesi bozulmamıştır. Ancak avlanma eylemi, özellikle ateşli silahların icat edilmesi ve farklı coğrafyaların keşfedilmesiyle birlikte tamamen başka bir boyut almıştır. Ateşli silahlar sayesinde sadece beden gücüyle ya da ilkel silahlarla yakalanamayan hayvanlar da avlanmaya başlanmış, avlanma eylemi daha kolay ve yaygın hale gelmiştir. Bunun sonucunda avcılık yalnızca beslenme amacıyla değil; hayvanların kürkleri, dişleri veya tamamen keyfiyet için de yapılmaya başlanmıştır. Bu da etik mi sorusunu tekrar akıllara getirmektedir.

Günümüzde bireysel veya grup şeklinde en sık gerçekleştirilen doğa aktivitelerinden biri olan avcılığın spor olup, olmadığı sıkça tartışılmaktadır. Sporun tanımı şöyledir: “Genellikle rekabete dayalı, takım şeklinde ya da bireysel olarak gerçekleştirilen, eğlence, mükemmellik, derece gibi farklı amaçları bulunan zihinsel ya da fiziksel aktivite”. Canlıların doğrudan yaşamını hedef alan ve karşı tarafın rakip sayılamayacağı hiçbir aktivite spor tanımının içine dahil edilmemektedir. Diğer yandan avcılık, dikkat gerektiren ve insanı doğayla bütünleştiren özel bir aktivitedir. Avın izini sürerken uzun yürüyüşler, hatta trekking, kampçılık ve safari gibi doğa sporları yapılmaktadır. Bu nedenle avcılık, zihinsel ve fiziksel gelişime büyük ölçüde katkısı olan bir spordur.

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.