Bisiklete binmek form tutmak, eklemleri çok zorlamadan kardiyo yapmak ve dışarıda gezinerek stres atmak için oldukça etkili bir spordur. Ancak bisiklet ile ilgili en çok merak edilen konu, bisikletin erkeklerde cinsel fonksiyon bozukluğuna ve kısırlığa neden olup olmadığıdır. Oldukça hassas olan bu konu hakkında yapılan araştırmalara birlikte bakmaya ne dersin?

Bisiklet Sürmek Kısırlık Yapar mı?

Bisiklet sürmenin kısırlık üzerinde herhangi bir etkisi olup olmadığı konusunda şaşırtıcı derecede az veri bulunuyor. Mevcut bilimsel çalışmaların çoğu, elit sporcuları kapsayan küçük bir kümülatifi inceler. Elit veya profesyonel düzeyde olmayan bisikletçiler ile ilgili nispeten az veri varken haftada sadece iki ila üç kez bisiklet sürebilen hafta sonu bisikletçileri hakkında yapılan araştırma ise çok daha azdır. Elit sporcular üzerinde yapılan önemli araştırmalardan birinde, Güney Afrikalı on profesyonel uzun mesafe bisikletçisi ile birlikte, sporla ilgilenmeyen on kişilik bir kontrol grubu üzerinde çalışılmıştır. İnceleme sonucu gruplar arasında bulunan tek fark, bisikletçilerin sporcu olmayan erkeklerle karşılaştırıldığında, sperm görünümlerinin daha düşük bir yüzdeye sahip olmasıdır.

1 Boston Doğurganlık Merkezi tarafından on yıl boyunca 2261 erkek üzerinde yapılan ve hafta sonu bisikletçilerini daha çok ilgilendiren bir başka araştırmada ise 4500 sperm örneği incelenmiştir. Örneklem içerisinde yer alan kişiler ise hayatın her kesiminden olan insanlardır. Araştırmacılar, sperm yoğunluğuna (mililitre başına sperm sayısı), sperm hareketliliğine (hareket eden sperm yüzdesi) ve sperm morfolojisine (spermin neye benzediğine) odaklanan sperm parametreleri ile egzersiz seviyesini ilişkilendirmeyi hedeflediler. Çalışma sonucunda ise uzmanlar, haftada beş saatten fazla bisiklet süren erkeklerin, spor yapmayan erkeklerden veya diğer egzersiz türlerini yapanlardan daha düşük sperm konsantrasyonuna sahip olduklarına ulaştılar.2 Ancak bu çalışmada deneklerin yaş, çalışma şartları ve genetik faktörlerin ulaşılan neticeye ne kadar etti ettiği konusu tam olarak aydınlatılamamıştır. Bununla birlikte bilim insanları, her ne kadar sperm parametreleri arasında farklılıklar bulmuş da olsa, bunun üreme verimliliğine direkt etki ettiğini net olarak ortaya koyan herhangi bir çalışma olmadığının da altını çizdiler. 2014 yılında ise University College London bilim adamları, şimdiye kadarki en büyük bisikletçi çalışmasını üstlenerek yaptıkları araştırma sonucunda spor ve kısırlık arasında hiçbir bağlantı bulamadılar. 5000’den fazla erkek üzerinde yapılan araştırmalarda, rutin olarak haftada sekiz buçuk saatten fazla bisiklet sürenlerin bile herhangi bir doğurganlık sorunu yaşamadıkları gözlendi.3

Bisiklete Binmek Cinsel Fonksiyon Bozukluğuna Neden Olur mu?

Yapılan araştırmalar sonucunda, bisiklet binmenin cinsel fonksiyon ve doğurganlık üzerindeki etkileri konusunda bilim insanlarının kesin olmamakla birlikte ortaya koyduğu bazı teorileri var. Bunların ilki, genel olarak bisiklete binmenin, testosteron gibi hormonsal faktörlerin azalmasına ve testis seviyesinde daha düşük sperm üretimine neden olabildiğidir. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal İş Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü’nde üreme fizyoloğu olan Dr. Steven Schrader, 2008’de Seattle’da gerçekleştirdiği çalışmada ise uzun mesafe bisikletçilerinin, bisiklet sürerken ağırlıklarının önemli bir bölümünü testis ve rektum arasındaki perineal vücut bölgesi üzerinde yoğunlaştırdığını ifade eder.

Normal durumlarda baskı altında olmayan bu bölgede oluşan travmanın ise, testise giden kan akışını azalttığından sperm üretimini olumsuz yönde etkileyebileceğini söyler.4 Bir diğer teori ise testiküler ve perineal alan üzerindeki lokal etkinin cinsel fonksiyonu da etkileyebildiğidir. Yapılan çalışmalarda, yoğun veya uzun süre bisiklet süren bazı bireylerde sinir veya vasküler yaralanmalar tespit edilmiştir. Bu kapsamda meydana gelen genital uyuşmanın bazı erkeklerde bir süre devam edebildiği ve bu durumun da cinsel işlevi etkileyebilme ihtimalinin olduğu belirtilmiştir. Böyle bir sorunla karşılaşmayan birçok bisikletçinin ise herhangi bir cinsel fonksiyon bozukluğu yaşamadığı ifade edilir.

Sonuç

Yapılan kısıtlı araştırmalar sonucunda, bisiklet sporunu hobi olarak yapan ve haftada 8 sekiz saatten daha az bisiklet kullanan amatör sporcular için endişelenecek herhangi bir durumun olmadığı söylenebilir. Bununla birlikte sele tipi seçimi, sele yüksekliği ve gidon yüksekliği genital bölgeye olan basıncı azaltacak şekilde ayarlandığında, daha konforlu ve sağlıklı sürüş deneyimi elde edilebilir. Pelvis kemiğini desteklemek için selenin arka kısmının genişliğinin arttırılması da genital bölge üzerinde oluşan baskının bir kısmının azaltılmasına yardımcı olabilir.

Ayrıca burunsuz seleler de kullanılabilir. Haftada sekiz saatten fazla bisiklet kullanan profesyonel sporcuların ise kısırlık ve cinsel fonksiyon bozukluğu ile karşılaştıklarını net olarak ortaya koyan bir araştırmadan da söz etmek mümkün değildir. Evli ve çocuk sahibi birçok profesyonel bisikletçinin var olduğu da göz önünde bulundurulduğunda, daha çok pedal çevirmek ve daha çok yol kat etmek konusunda tereddüt yaşamaya gerek olmadığı ifade edilebilir.

Sporla kal!

Kaynakça:

1https://arm.coloradowomenshealth.com/doctors-blog/bicycling-affect-male-fertility

2https://arm.coloradowomenshealth.com/doctors-blog/bicycling-affect-male-fertility

3https://www.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/jomh.2014.0012

4https://trakfertility.com/is-biking-bad-for-mens-sperm-count-and-fertility/