Günlük yaşamın artan stresi, bu stresten kurtulma yollarını her geçen gün daha önemli hale getirir. Beden ve ruh uyumunu hedefleyen aikido, kişiyi uyumsuzluğun ve olumsuz stresin etkisinden kurtarmaya yardımcı olan bir savaş sanatı olarak dikkat çeker. Japonya sınırlarını aşarak tüm dünyada popüler olan aikido sayesinde kendini disipline edebilir, tüm ego ve hırslarından sıyrılarak arınmış bir ruha sahip olabilirsin. Peki, sana bu güzellikleri vadeden aikido felsefesinin ve tarihçesinin detaylarına göz atmaya ne dersin?

Aikido Nedir?

Aikido, 1920’li yıllarda Morihei Ueshiba tarafından meydana getirilmiş bir Japon Savaş Sanatı’dır. Aikido kelimesini meydana getiren her hece ayrı bir anlama sahiptir. Ai uyum, Ki ruh, Do ise yol anlamına gelir. 1940 yılında Japon Hükümeti’nin resmi olarak tanıdığı aikido, ayrımcılığın olmadığı ortamlar yaratması sayesinde bugün dünyanın elliden fazla ülkesinde severek çalışılmaktadır. Aikido’yu diğer savaş sanatlarından ayıran en büyük fark, aikido’nun bir saldırı değil, savunma sanatı olmasıdır. Bu nedenle aikido’da müsabaka yapılmaz, sadece tekniklerin gösterileri yapılır. Aikido’da amaç başkasını yenmek değil, benliğini kötülüklerden sıyırarak kişisel zafer elde etmektir.

Aikido Felsefesinin Temelleri

Aikido’nun açılımı ¨Ruhun Uyum Yolu¨ olarak ifade edilir ve bu sanat barış ve uyumu arayan bir savaş sanatıdır. Büyük Usta Morihei Ueshiba, uzun yıllar süren yoğun çalışmalar, geliştirmeler ve araştırmalar neticesinde aikido’nun felsefesini ortaya koyar. Aikido aynı zamanda doğa ile tek parça olmak ve onunla bütünleşmek anlamına gelir. Aikido hareketlerini yaparken rakip, mücadele, yenmek veya yenilmek düşünülmez. Söz konusu olan, sadece evrenin ruhu ile kendi ruhunun uyumudur. Aikido ise bu uyumun vücut hareketleri ile ifade edilmesidir. Bu kapsamda barış ve uzlaşma yolu olarak tanımlanan aikido, doğadaki tüm varlıklar ile tek vücut olma anlamına da gelir. Böylece evrende hiçbir düşman kalmaz, tek bir aile haline gelinir ve artık savaşmaya gerek duyulmaz.

Aikido’daki yol kavramını tam olarak kavrayabilmek için de Aiki-Zaferi durumunun iyi anlaşılması gerekir. Bu seviye uzun yıllar aralıksız olarak devam eden aikido çalışmaları ile elde edilebilir. Aiki-Zaferi ya da orijinal adıyla ¨Masagatsu Agatsu¨ gerçeğe ulaşarak asıl zafere erişmektir. Bu nedenle sarsılmaz bir inanç ve sağlam bir özveri ile bütün kötülüklerin üzerine gidilerek artık doğrunun ve yanlışın olmadığı noktaya erişilmeye çalışır. Bu süre içerisinde her zaman güçlü kalınır ve adalet korunmaya çalışılır. Aynı zamanda tüm ego ve hırslar terk edilir. Son noktaya ulaşılması şahsi zaferin de elde edilmesidir. Böylelikle aikido başlangıcında verilen görev yerine getirilmiş olarak ruh, akıl ve vücut tek bir yapıda bütünleşir. Artık sana saldırmakta olan insanlara hiddetle değil, tebessümle bakar ve onlarla sevgi ile barışmanın yollarını ararsın.

Aikido Tarihçesinin Detayları

Japonya’da 20’nci yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan aikido, Büyük Usta Morihei Ueshiba’nın, yaklaşık 900 yıllık tarihe sahip Daito Ryu Aikijutsu tekniklerini kendi anlayışıyla yorumlaması ile bugünkü yapısını kazanır. Bir kasabada dünyaya gelen Ueshiba, çok küçük yaşlarda Budo’ya ilgi duyar. Budo’yu daha iyi öğrenmek için uzun seneler tüm ülkeyi dolaşarak zamanın en iyi ustalarından dersler alır. Kısa sürede savaş sanatlarının tamamını öğrenen Ueshiba, ustalık seviyesine ulaşır. Eğitimi sırasında Kendo kılıç sanatı oldukça ilgisine çeker ve bu dala daha çok yoğunlaşır.

Aynı zamanda judo’nun ortaya çıkışına da tanıklık eden Büyük Usta, bu savaş sanatının gelişmesine büyük katkılar sağlar. Ancak bir türlü istediği tatmine ulaşamayan Ueshiba sonunda kendisini dine ve felsefeye verir. Bir gün aradığı gerçeğe ulaşır ve böylece sevgi ile uyumun yolu aikido ortaya çıkar. Tamamen yeni bir öğreti olan aikido oldukça kısa sürede tüm Japonya’da yaygınlaşır. 1. Dünya Savaşı yıllarında bile yayılmasını sürdüren aikido, savaş sonrası ABD – Japonya ilişkilerinin gelişmesi ile ilk olarak Amerika’ya, oradan da Avrupa doğru yayılmaya devam eder. Aikido’nun tükenmeyen estetik teknikleri, barışçıl ruhu ve oryantal felsefesi Batı dünyasında büyük ilgi görür. Aikido’nun yayılması tüm Avrupa ile birlikte Güneydoğu Asya ülkelerine doğru devam eder. Aikido, Büyük Usta’nın ölümünden etkilenmeden gelişimine ve dünya üzerinde her yaştan kadın, erkek ve çocuk tarafından öğrenilmeye devam etmektedir.

Sporla kal!