Deniz salyası olarak da bilinen müsilaj, çeşitli kimyasal ve biyolojik şartların bir araya gelmesiyle meydana gelen yapışkan ve sümüksü bir oluşumdur. Bitkisel canlı popülasyonunun aşırı artması, deniz sıcaklığında görülen yüksek değerler, çevre kirliliği ve bakteriyel aktivite yoğunluğu deniz salyası oluşumuna zemin hazırlar. Marmara Denizi’nde görülmeye başlamasıyla gündeme gelen bu zararlı oluşum canlı sağlığında olumsuz etkiler yaratır. Müsilaj içeren alanlar yüzme sporcuları için de risk oluşturur. Yüzme sporuyla ilgilenenlerin müsilajdan neden uzak durması gerektiğini öğrenmek ister misin?

Müsilaj Nedir ve Neden Olur?

Denizlerdeki biyolojik üretimin ilk basamağını oluşturan fitoplanktonlar aşırı arttığında deniz salyası adı verilen bir salgı maddesi bırakırlar. Bu mikro algler, belirli çevre koşullarına tepki olarak müsilaj üretirler. Fitoplanktonların deniz kirliliğine verdiği tepki deniz salyası ve bakteri faaliyetlerinin yoğunlaşması olarak gözlenir. Evsel atıklar ve sanayi atıkları denizlere boşaltıldığında deniz canlıları bu kirlilikten olumsuz yönde etkilenir. Doğal yaşam alanları zarar gören canlı popülasyonunda azalma olabilir. Bu nedenle müsilaj oluşumu artar ve deniz suyuna giren ışığın azalmasına neden olur. Deniz canlılarının yaşamlarını tehdit eden bu durum, iklim krizinin de etkisiyle risk altında olan denizlere zarar verir. Denizlerin en alt katmanlarını bile kaplayabilen bu bileşenler, deniz yaşamına tamamen son verebilir. Turizm sektöründen balıkçılık faaliyetlerine kadar pek çok alanı sekteye uğratabilen deniz salyasının temizlenmesi için geç kalınırsa deniz canlıları popülasyonları ciddi anlamda zarar görür. Bu nedenle deniz kirliliğine engel olmak için üst düzeyde kapsamlı önlemler alınması gerekir.

müsilaj

Müsilajın Cilde ve Genel Sağlığa Etkileri Nelerdir?

Müsilaj, yoğun bakteriyel faaliyetler ile oluştuğu için insan ve diğer canlıların sağlığına zarar veren bir bileşendir. Bu nedenle deniz salyası ile temas etmekten kaçınmak gerekir. Zararlı bakteriler içeren müsilaj kümeleri, temasla birlikte ciltte lezyon ve kızarıklık gibi semptomlar yaratır. Cilt tahrişini artıran bu bileşen mantar, bakteri ve parazit kaynaklı hastalıklara da yol açabilir. Yüzme sporuyla ilgilenen kişilerin temiz sularda bu sporu sürdürmesi gerekir. Göz ve ağızla temas eden müsilaj bileşenleri pek çok sistematik sağlık problemine yol açabilir. Sindirim sistemine ulaşan deniz salyası içerikleri zehirlenmelere kadar gidebilen ciddi sorunlar yaratır. Çünkü deniz salyası kurşun, cıva, arsenik, molibden, demir, kadmiyum, krom ve bakır gibi ağır metalleri de içerisine çeker. Canlı sağlığı için toksik etkileri olan bu metallerin vücutla teması geçici sağlık sorunlarına neden olabilir. Aynı zamanda kronik patolojileri tetikleyebilir. Sedef hastalığı ve egzama gibi kronik deri hastalıkları deniz salyası temasıyla daha ağır şekilde seyreder.

müsilaj

Müsilaj, zararlı bakterileri yoğun bir şekilde barındırdığı için temas ve yutulma durumunda sindirim sisteminden bağışıklık sistemine kadar pek çok vücut sisteminde hastalık oluşumuna neden olabilir. Gözde çapaklanma ve kaşıntı yaratan deniz salyası yutulduğunda ishal, karın ağrısı ve kusma şikayetlerine neden olabilmektedir. Sindirim sistemi problemleri müsilaj yutulduktan sonra 23-48 saat içerisinde ortaya çıkabilir. Deniz salyasında bulunan ağır metallerin MS (Multiple Skleroz), Parkinson, Alzheimer ve gibi nörolojik kökenli hastalıkları tetikleme riski vardır. Bu nedenle hem yüzme sporuyla ilgilenenlerin hem de müsilaj barındıran su kaynaklarına yakın kişilerin bu alanlardan uzak durması gerekir.

Açık suda yüzerken dikkat edilmesi gerekenlere değindiğimiz yazımızı okumak için hemen buraya tıkla!

Sağlıkla ve sporla kal!