“Ormanlar dünyanın akciğerleridir.” ifadesi, herkesin ilköğretim yıllarından itibaren sıklıkla duyduğu bir cümledir. Peki, bu ifade ne anlama gelir? Ormanlar gerçekten ne kadar önemli ve tam olarak ne işe yarar? Eğer sen de bu soruların yanıtını arıyorsan aşağıdaki detayları inceleyebilir, doğanın bel kemiği olan ve dünyanın en temel yaşam kaynakları arasında yer alan ormanları daha yakından tanıyabilirsin!

Dünyanın Oksijen Deposu: Ormanlar

Ormanlar için “akciğer” benzetmesi yapılması elbette ki boşuna değil. Ormanlar, dünyanın oksijen deposu olması sebebiyle solunum için en az akciğerler kadar kritik bir rol oynar. Yapılan araştırma ve ölçümlere göre, atmosferde %21 oranında oksijen bulunur ve bu oksijenin yaklaşık %56’lık bir dilimi, dünya üzerindeki ormanlar tarafından sağlanır. Bitkilerin fotosentez yoluyla havadaki karbondioksiti alıp yerine oksijen salması ormanları dünya için son derece kritik bir pozisyona sokar. Dünya üzerindeki yeşil alan oranı düştükçe ve doğaya salınan karbon gazları arttıkça iklim değişikliği krizinin patlak vermesi de bu sebepten kaynaklanır. Ormanlar, dünyadaki tüm canlıların sağlıklı bir solunum gerçekleştirmesi için son derece gereklidir ve bu sebeple de ormanlar ne kadar azalırsa dünya üzerindeki yaşam kalitesi ve çeşitliliği de o kadar düşer.

İklim ve Doğa Dengesinin Güvencesi

Ormanlar, iklimlerin ve doğanın dengesini koruyan temel faktörler arasında yer alır. Dünyadaki tüm canlıların ahenk içinde yaşayabilmesi için iklimlerin sağlıklı bir döngü içinde devam etmesi gerekir. Ormanlar azalırsa sanayi ve motorlu taşıtlar sebebiyle doğaya salınan sera gazlarının emilim oranı düşer. Sera gazlarının yoğunluğunu artıran bu durum ise iklim değişikliğine yol açar. Atmosferin yeterince emilemeyen sera gazları sebebiyle gereğinden fazla ısınması durumunda buz kütleleri erir, denizler yükselir. Bu durum ise dünyanın bir bölümünde kuraklık, bir bölümünde aşırı yağış ve sel felaketleri yaşanması sonucunu doğurur. Dünyanın tüm canlılar için daha güvenli ve yaşanabilir hâlde kalması için, mevcut ormanların etkili bir şekilde korunması ve yeni orman arazileri oluşturulması son derece önemlidir.

Canlı Çeşitliliğinin Garantisi

Dünya üzerindeki canlı türlerinin her biri ayrı bir öneme sahiptir. Doğanın dengesi canlıların çeşitliliğiyle sağlanır ve korunur. Ormanlar ise pek çok farklı canlıya ev sahipliği yapması sebebiyle dünyadaki yaşam döngüsünün sigortası konumunda bulunur. Ormanlarda pek çok farklı bitki, hayvan ve böcek türü kendilerine yaşam alanı bulur ve bu türlerin varlıklarını sürdürmesi, dünyanın daha yaşanılır bir hâle gelmesine yardımcı olur. Yapılan araştırmalara göre, bazı hayvan türlerinin nesilleri tükendiğinde o türlerin avladığı diğer canlılar aşırı düzeyde çoğalır ve geniş yayılım göstererek doğa kaynaklarının hızlı bir şekilde tükenmesine yol açar. Canlı çeşitliliği biyolojik açıdan olduğu kadar kültürel ve ahlaki açılardan da büyük önem taşır. Dünyadaki tüm canlılar eşit derecede yaşam hakkına sahiptir ve diğer canlı türlerinin yaşamlarına saygı duymak insanların ortak görevleri arasında yer alır. Farklı canlıların yaşam haklarının korunması için ise ormanların güvende tutulması gerekir.

Toprak ve Su Kaybını Önlemenin En Etkili Yolu 

Ormanlar, erozyonu ve toprak kaybını engellemenin en etkili yolları arasında yer alır. Özellikle denize paralel yamaçların ağaçlandırılması, bu bölgelerde heyelan ve erozyon oluşmasını büyük oranda engelleyerek çevre insanının can güvenliğini artırır. Ormanlar, yağışları yeraltı su kaynaklarına dönüştürmesiyle de son derece önemli bir rol oynar. Bitkiler, hayvanlar ve canlılar için temel gereksinim olan suyun azalmasını engelleyen ormanlar doğal kuyuların oluşumunu sağlar. Kayın ağaçlarının kökleriyle birlikte yaklaşık 10 ton su tutabildiği ve bu kaynağı yeraltı suyuna dönüştürdüğü bilinir. Yağmur suyunu havzada tutan ormanlar, aynı zamanda yoğun yağışlarda sel baskını oluşmasının da önüne geçer. Bu sebeple de orman demek, aslında yaşamın ta kendisi demektir.

Doğa temalı diğer yazılarımızı okumak istersen hemen buraya tıkla!

Sağlıkla ve sporla kal!